facebook

ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Header Section

ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Main Section

ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Main Component

ΕΡΓΑ > Ακρυλικά

Νερό-γη-ουρανός Ι, ακρυλικό σε καμβά, 120χ120 εκ. Νερό-γη-ουρανός Ι, ακρυλικό σε καμβά, 120χ120 εκ.
Νερό-γη-ουρανός ΙΙ, ακρυλικό σε καμβά, 120χ120 εκ. Νερό-γη-ουρανός ΙΙ, ακρυλικό σε καμβά, 120χ120 εκ.
Νερό και γη Ι, ακρυλικό σε καμβά, 120 χ120 εκ. Νερό και γη Ι, ακρυλικό σε καμβά, 120 χ120 εκ.
Νερό και γη ΙΙ, ακρυλικό σε καμβά, 120 χ120 εκ. Νερό και γη ΙΙ, ακρυλικό σε καμβά, 120 χ120 εκ.
Σκοτεινό δάσος  ΙΙ, ακρυλικό σε καμβά, 80χ200 εκ. Σκοτεινό δάσος ΙΙ, ακρυλικό σε καμβά, 80χ200 εκ.
Σκοτεινό δάσος Ι, ακρυλικό σε καμβά, 80χ200 εκ. Σκοτεινό δάσος Ι, ακρυλικό σε καμβά, 80χ200 εκ.
	Δάσος Ι, ακρυλικό σε καμβά, 80χ200 εκ. Δάσος Ι, ακρυλικό σε καμβά, 80χ200 εκ.
Στο δάσος, ακρυλικό σε μουσαμά, 60χ60εκ. Στο δάσος, ακρυλικό σε μουσαμά, 60χ60εκ.
Σούρουπο στο ποτάμι, ακρυλικό σε καμβά, 80χ200 εκ. Σούρουπο στο ποτάμι, ακρυλικό σε καμβά, 80χ200 εκ.
Τοπίο στην αυγή, ακρυλικό σε καμβά, 80χ120εκ. Τοπίο στην αυγή, ακρυλικό σε καμβά, 80χ120εκ.
Σούρουπο ΙΙ, ακρυλικό σε καμβά, 80χ150 εκ. Σούρουπο ΙΙ, ακρυλικό σε καμβά, 80χ150 εκ.
Σούρουπο, ακρυλικό σε καμβά, 75Χ120εκ. Σούρουπο, ακρυλικό σε καμβά, 75Χ120εκ.
Γη και ουρανός, ακρυλικό σε χαρτόνι επικολλημένο σε καμβά, 100 χ75 εκ. Γη και ουρανός, ακρυλικό σε χαρτόνι επικολλημένο σε καμβά, 100 χ75 εκ.
Καταράκτης, ακρυλικό σε καμβά, 75χ120 εκ. Καταράκτης, ακρυλικό σε καμβά, 75χ120 εκ.
Καταρράκτης Ι, ΙΙ, ακρυλικό σε λινό μουσαμά, 75 Χ 120 εκ. Καταρράκτης Ι, ΙΙ, ακρυλικό σε λινό μουσαμά, 75 Χ 120 εκ.
Βράχια με δύο καταρράκτες, ακρυλικό σε μουσαμά, 75χ120εκ. Βράχια με δύο καταρράκτες, ακρυλικό σε μουσαμά, 75χ120εκ.
Τρίπτυχο Πηγές Ποταμού Ι,ΙΙ,ΙΙΙ, ακρυλικό σε καμβά, 80 Χ 200 εκ. Τρίπτυχο Πηγές Ποταμού Ι,ΙΙ,ΙΙΙ, ακρυλικό σε καμβά, 80 Χ 200 εκ.
Πηγή το σούρουπο, ακρυλικό σε καμβά, 80χ120 εκ. Πηγή το σούρουπο, ακρυλικό σε καμβά, 80χ120 εκ.
Στούς αγρούς Ι, ακρυλικό σε λινό μουσαμά, 45 Χ 60 εκ. Στούς αγρούς Ι, ακρυλικό σε λινό μουσαμά, 45 Χ 60 εκ.
Στούς αγρούς ΙΙ, ακρυλικό σε μουσαμά, 45 Χ 60 εκ. Στούς αγρούς ΙΙ, ακρυλικό σε μουσαμά, 45 Χ 60 εκ.
Στους αγρούς ΙΙΙ, ακρυλικό σε μουσαμά, 45 Χ 60 εκ. Στους αγρούς ΙΙΙ, ακρυλικό σε μουσαμά, 45 Χ 60 εκ.
Στους αγρούς V, ακρυλικό σε μουσαμά, 45 Χ 60 εκ. Στους αγρούς V, ακρυλικό σε μουσαμά, 45 Χ 60 εκ.
Χιόνι, ακρυλικό σε καμβά, 150 Χ 150 εκ. Χιόνι, ακρυλικό σε καμβά, 150 Χ 150 εκ.
Βουνοκορυφές , ακρυλικό σε καμβά, 75χ120 εκ. Βουνοκορυφές , ακρυλικό σε καμβά, 75χ120 εκ.
Ποτάμι Ι, ακρυλικό σε καμβά, 120 χ 200 εκ. Ποτάμι Ι, ακρυλικό σε καμβά, 120 χ 200 εκ.
Ποτάμι, ακρυλικό σε καμβά, 120χ75 εκ. Ποτάμι, ακρυλικό σε καμβά, 120χ75 εκ.
Ακροποταμιά, ακρυλικό σε μουσαμά, 55 X 45 εκ. Ακροποταμιά, ακρυλικό σε μουσαμά, 55 X 45 εκ.
Bράχια με καμμένο δάσος, ακρυλικό σε λινό καμβά, 96 Χ 65 εκ. Bράχια με καμμένο δάσος, ακρυλικό σε λινό καμβά, 96 Χ 65 εκ.
Λευκά βράχια, ακρυλικό σε καμβά, 75X120 εκ. Λευκά βράχια, ακρυλικό σε καμβά, 75X120 εκ.
Νέος προορισμός, ακρυλικό σε λινό μουσαμά, 80 Χ 80 εκ. Νέος προορισμός, ακρυλικό σε λινό μουσαμά, 80 Χ 80 εκ.
Αναταραχή, ακρυλικό σε λινό μουσαμά, 1 Χ 1μρ Αναταραχή, ακρυλικό σε λινό μουσαμά, 1 Χ 1μρ
Ποιός μιλεί στα νερά; ακρυλικό σε λινό μουσαμά, 80 Χ 120 εκ. Ποιός μιλεί στα νερά; ακρυλικό σε λινό μουσαμά, 80 Χ 120 εκ.

ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Bottom info